Cennik

Wpisowe 50,00 zł
Składka członkowska 100,00 zł
Składka współmałżonka 20,00 zł
Wyrobienie legitemacji 10,00 zł
Rejestracja przydomka hodowlanego 40,00 zł  
Rejestracja psa na podstawie świadectwa rasy, metryki lub wypisu w 20,00 zł
księgi wstępnej
Wyrobienie rodowodu 50,00 zł
Przegląd hodowlany i kwalifikacyjny za sztukę 20,00 zł
Wyrobienie metryki 20,00 zł
Opłata za zgłoszenie szczeniąt po terminie 50,00 zł/szt
Wydanie duplikatów świadectwa rasy lub wypisu z księgi wstępnej 20,00 zł
Przerejestrowanie hodowli na inną osobę 40,00 zł
Wydanie championatu dla członków i ich psów zarejestrowanych w 50,00 zł
P.C.M.Z.
Wydanie championatu dla hodowców z innej organizacji 100,00 zł
Stawka za dojazd do KM dla kierowcy 1,00 zł
Przegląd kwalifikacji hodowlanej psa/suki powyżej 12 100,00 zł
miesiąca życia
facebook

Copyright 2019 @SPCMZ